WELKOM OP DE GENEALOGISCHE WEBSITE VAN

EDWARD BOEREN

 

 

 

 


 

 

 

 

Mijn Y-chromosoom profiel op basis van 38 merkers:

Ik deel dit profiel met een iemand (AN00700037) die een andere achternaam heeft! We moeten dus toch wel familie zijn en een gezamenlijke voorvader hebben in rechte lijn. Genealogisch gezien zou je denken dat je die gezamenlijke voorvader zou moeten kunnen opsporen. Tot op heden is dat niet gelukt. Iedereen die mee wil zoeken naar die voorvader is van harte welkom! Meld je op genealog@gmail.com . De stamboom Boeren waar ik toe behoor, en die terug gaat tot circa 1550, vind je in het boek Grenzeloze Genealogie( red. J. Bastiaensen, 2012), pag. 252-338. Mijn rechtstreekse afstamming is beschreven in DNA Brabant (redactie M. van den Cloot, 2010), pag. 121-122. In eerste instantie werd door de Universiteit van Leuven een Y-chromosoom profiel bepaald op basis van 37 merkers met als resultaat dat ik één merker verschilde met deelnemer AN00700037. Toen een 38ste merker (DYS635) in het onderzoek werd betrokken, bleek die 38ste merker afwijkend te zijn van wat bij mij werd vastgesteld. Echter dit schijnt een snel muterende merker te zijn met 4,33 mutaties per duizend. Met geschreven bronnen zouden wie de gemeenschappelijke voorvader moeten kunnen opsporen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Deze website is bedoeld voor het delen van genealogische informatie. Gedurende meer dan 50 jaar heeft ondergetekende onderzoek gedaan in het gebied dat globaal gelegen is tussen Donge en Schelde en aan de zuidkant begrensd door de denkbeeldige lijn Antwerpen-Turnhout en aan de noordkant de lijn Halderberge-Terheijden. De meeste personen uit mijn kwartierstaat zijn afkomstig uit dit gebied; hun geboorteplaatsen zijn voornamelijk Roosendaal, Wouw, Oudenbosch, Oud-en Nieuw Gastel, Hoeven, Etten, Breda, Princenhage, Ginneken, Terheijden, Dongen, Gilze, Oosterhout, Nispen, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Loenhout, Meer, Meerle, Brecht en Hoogstraten.

 

De familie Boeren waartoe ik zelf behoor heeft meer dan 450 jaar gewoond in het gebied tussen Nieuwmoer, Langendijk, Sprundel (onder Vorenseinde), Nispen en Roosendaal.

 

Ook heb ik onderzoek gedaan naar de stambomen van enkele families van buitenlandse afkomst, zoals Heberlé (uit de Elzas) en Ballintijn (Ballintine uit Schotland). Families die in mijn kwartierstaat voorkomen.

 

Met groot plezier heb ik genealogische opzoekingen verricht die van belang waren voor erfelijkheidsonderzoek dat gedaan werd/wordt door de Erasmusuniversiteit. De resultaten daar van zijn gebruikt voor de proefschriften van Gerwin Roks, Norbert Vaessen en Marieke Dekker.

 

Op verzoek van het gemeentearchief van Roosendaal werd meegewerkt aan een aantal cursussen en workshops (genealogie en huizen onderzoek). En ook werd samen met Marius Broos een losbladige map samengesteld met de bebouwing van de Langendijk in verband met de dubbel-expositie over een west-brabantse landmetersfamilie uit de 18e en 19e eeuw. Dit onder auspiciën van het gemeentearchief  Roosendaal en het Tongerlohuys.

 

Een bijzondere, ten dele genealogische opdracht, was het opsporen van een groot aantal (meer dan 250) erfgenamen van een 83-jarige persoon, overleden zonder nakomelingen, zonder broers of zusters na te laten en zonder te testeren.

 

Bij mijn genealogisch onderzoek kwam ik ook een aantal archiefstukken tegen die voor heemkundigen van belang kunnen zijn. Dit heeft geresulteerd in een aantal bronbewerkingen en sprokkelingen, sommige daarvan zijn op deze website te vinden.

 

Een genealogisch onderzoek is nooit af. Deze website is dan ook geen eindpunt maar een beginpunt voor verder onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Laatste update: donderdag 28 januari 2016

E.G. Boeren